Youth service

Rotary biedt vanzelfsprekend ook mogelijkheden aan jongeren uit België om voor een jaar uitgezonden te worden. Er zijn veel landen waar jongeren naar toe gaan, zoals Amerika, Australië, Argentinië, Brazilië, Canada, Japan, Mexico, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika. Er zijn wel leeftijdsgrenzen aan deze uitzending gesteld.

Niet elk kind dat graag eens "op avontuur" wil naar het buitenland, zal het leuk vinden om een heel jaar weg te zijn. Gelukkig kent Rotary ook andere vormen van jeugduitwisseling.

Zo is er de intercontinentale zomervakantie uitwisseling, het zogenaamde Short Term Exchange Program. Kinderen tussen 16 en 19 jaar brengen in juli / augustus drie tot zes weken door in een gezin in de VS, Canada, Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Ecuador, Indonesië of Japan.

Ze zijn te gast bij de plaatselijke Rotaryclubs of bij gezinnen die de plaatselijke Rotaryclub daartoe geschikt acht.

De dochter of de zoon van dat gezin heeft zich ook voor dat programma aangemeld en zal in de voorafgaande of daaropvolgende weken bij de Belgische familie te gast zijn. Daardoor is er sprake van wederkerigheid op gezinsniveau. Met Brazilië en Zuid-Afrika vindt de terugontvangst in december/januari plaats.

Tenslotte is het in Rotaryverband ook mogelijk voor jongeren om deel te nemen aan Europese jeugduitwisseling. Alle Europese landen (inclusief Israël en Turkije) organiseren in de periode van juni t/m september zomerkampen (croisieres) en speciale kampen zoals zeil-, ski- en sportkampen. De speciale kampen worden aangekondigd in het magazine "Rotarian". De leeftijd van de deelnemers varieert van 15 tot 23 jaar.

De belangstelling voor deze zomerkampen is doorgaans groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Een tijdige opgave is dan ook aan te bevelen.

Vanzelfsprekend is ook heel veel informatie over de jeugduitwisseling te vinden op het internet. Op deze site zijn ook tal van andere zaken te vinden over het reilen en zeilen binnen de Rotary. 

http://www.rotary.org/en/search/all/youth%2Bexchange