Vocational service

Deze commissie heeft als taak om als denktank met voorstellen te komen hoe Vocational Service meer te laten integreren in het Rotary-gebeuren;

 • draagt meer specifiek bij tot de verspreiding van de Beroepsverklaring en de toetsing aan de hand van De Vier-Vragen;
 • stimuleert de toepassing van hoge ethische normen in bedrijf en beroep, waarbij de maatschappelijke problematiek via de classificaties in de clubs herkenbaar wordt;
 • coördineert de inspanningen van de clubs inzake beroepsinformatie, onder meer deze voor de jeugd, vooral dan de 'loopbaanacties';
 • spoort de leden aan om hun beroepscompetenties ten dienste te stellen van de zwakkeren inzonderheid bij de bestrijding van het analfabetisme en de uitwisseling van beroepservaring

Enkele mogelijkheden die de club regelmatig in praktijk brengt :

 • beroepspraatjes
 • bedrijfsbezoeken
 • sprekers over Vocational service-onderwerpen

Daarnaast is nog mogelijk :

 • Case study : een groepsdiscussie gebaseerd op werkelijke voorvallen in bedrijf of beroep. De deelnemers trachten de problemen op te lossen als waren zij daar zelf bij betrokken.
 • Interview : een beroepsuitoefenaar wordt over zijn functioneren 'ondervraagd' door een of meer clubleden.

Naar buiten gerichte activiteiten :

 • Bemiddeling voor werkzoekenden
 • Inleidingen op scholen