International service

Deze commissie adviseert en helpt de clubs in hun acties ter bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen.

Zij helpt bij het tot stand brengen van contacten tussen clubs in andere landen (contactclubs) en interland-bijeenkomsten.

Zij stimuleert en coördineert acties van wereldbelang (World Community Serviceprojecten), familie uitwisseling en andere Rotaryactiviteiten, dit in samenwerking met buitenlandse collegae.

Zij stimuleert de clubs tot ondersteuning van onze vzw NGO ter de bestrijding van kinderziekten in Congo en van de vzw Hospitaal zonder Grenzen.

Zij neemt initiatieven om de clubs te bewegen deel te nemen aan de projecten van R.I, al of niet met de steun van Rotary Foundation.