Community service

Deze commissie adviseert en helpt de clubs bij hun acties ten bate van hun lokale en regionale gemeenschap, o.m. in de volgende domeinen:

  • hulp aan zieken en gehandicapten; zo stimuleert zij tevens de clubs tot medewerking met onze v.z.w. NVSG;
  • optimalisering van de voorzieningen inzake hygiëne en leefmilieu;
  • veiligheid en preventie van ongevallen;
  • culturele activiteiten (muziek, kunst …).
  • Eventueel helpt de commissie de activiteiten die het kader van een club overstijgen, al of niet in zonaal verband coördineren