Club service

De vriendschap, de fellowship is het rotary-objectief dat de essentiële bezigheid uitmaakt van deze commissie.

Hoofdbekommernis is dan ook het waken over en bevorderen van de vriendschap en de assiduïteit in de club. Dit impliceert ook duidelijke afspraken met de leden over assiduïteit en het actueel houden van het huishoudreglement van de club.

De commissie clubzaken kijkt uit naar activiteiten die de vriendschapsbanden hechter kunnen maken, zoals gezamenlijke bezoeken aan culturele of ontspanningsmanifestaties, gezamenlijke activiteiten met partners en kinderen. Het aantrekkelijk maken van de partner nights, families warm maken voor jeugduitwisselingen, samen met de commissie New Generations... 

Comments