AED toestel voor 4 diensten in Zonhoven

Rotary Club Zonhoven steunt 4 diensten in Zonhoven
Dienst Ambulante Begeleiding, Limburgse Stichting Autisme, Dienst Persoonlijk Assistentie en De Werkmix ontvingen een AED toestel via sponsoring van Rotary Club Zonhoven.
De vier diensten situeren zich op de Donkweg te Zonhoven.
Zij werken voor en met personen met een handicap.
De leden van de Rotary en een aantal personeelsleden volgden samen een opleiding in reanimatie en gebruik van het splinternieuwe AED toestel.
Diane Luyts van de Dienst Ambulante Begeleiding dankt met de woorden: “We hopen het toestel nooit te moeten gebruiken. Maar indien het nodig is, dan maakt deze steun een wezenlijk verschil.”

Bron: Steve Daemen

Dode hoek les in Zonhoven

Op 22 juni hield Rotary Club Zonhoven op basisschool ‘de Horizon’ een dode hoek actie.
Eerst werden de kids getrakteerd op een filmpje waarna er op een maquette enkele situaties werden nagebootst. Hierdoor konden de kinderen de materie wat verwerken en er vragen over stellen.
Daarna ging het buiten verder waar een vrachtwagen opgesteld stond (met dank aan groep JAM). Aan de hand van kegeltjes werd de dode hoek afgebakend. Doordat de kinderen plaats konden nemen in de vrachtwagen en hun klasgenootjes opgesteld stonden in de dode hoeken werden ze op deze manier geconfronteerd met wat een dode hoek juist is. En belangrijker, hoe moet ik mij als voetganger of fietser positioneren t.o.v. een vrachtwagen. 

Rotary Club Zonhoven wil op deze manier bijdragen aan de veiligheid van onze kinderen en zo een positieve bijdrage leveren aan onze gemeenschap.

Bron: Steve D.

Hoofdzaak er is Hoop

“Hoofdzaak er is Hoop” is het project van de Beglische Rotariërs om fondsen in te zamelen voor het onderzoek naar neurodegeneratieve aandoeningen. Het project
houdt in dat ieder jaar een topfilm wordt vertoond in avant-première en daarvoor kaarten worden verkocht aan € 15,- waarvan € 8,- voor het onderzoek.
Dit jaar is dat de nieuwe Disneyfilm ‘A Wrinkle in Time’.
Deze avant-première gaat door op zondag 25 maart om 11:00 in de Euroscoop in Genk.

Bron: PaulP
Inhoud syndiceren