Guy Brugmans stelt zijn nieuw boek voor - "De Keuze"

Dinsdag 11 september 2018 Mocht Rotary club Zonhoven Guy Brugmans verwelkomen voor een lezing ter gelegenheid van het uitbrengen van zijn laatste roman “De Keuze”.

Het onderwerp van de lezing was; wat deze ‘ondernemende’ mensen en hun verhaal bijzonder maakt.

De roman De keuze volgt in grote lijnen de levensloop van de ‘Zonhovense Turken’ Hayrettin en Remziye, die begin zestiger jaren naar hier kwamen. Ze hebben drie kinderen, woonden eerst in de Moverkensstraat, later in Houthalen en tot vandaag nog in Zonhoven.

Voor hun levensverhaal voerde hij talloze gesprekken met hen, zocht in Turkije en bij ons de plekken op waar ze hadden gewoond en gewerkt. Uiteindelijk verwerkte Guy alles in het half biografische half fictieve boek Söz-De belofte, dat hij in 2014 in een beperkte oplage onder de betrokkenen verdeelde.

Voor de romanversie De keuze heeft Guy hun levensverhaal grondig herwerkt en met veel fictieve elementen aangevuld. Daarom heeft hij de namen van de nog levende personages veranderd.

Bron: Dick

AED toestel voor 4 diensten in Zonhoven

Rotary Club Zonhoven steunt 4 diensten in Zonhoven
Dienst Ambulante Begeleiding, Limburgse Stichting Autisme, Dienst Persoonlijk Assistentie en De Werkmix ontvingen een AED toestel via sponsoring van Rotary Club Zonhoven.
De vier diensten situeren zich op de Donkweg te Zonhoven.
Zij werken voor en met personen met een handicap.
De leden van de Rotary en een aantal personeelsleden volgden samen een opleiding in reanimatie en gebruik van het splinternieuwe AED toestel.
Diane Luyts van de Dienst Ambulante Begeleiding dankt met de woorden: “We hopen het toestel nooit te moeten gebruiken. Maar indien het nodig is, dan maakt deze steun een wezenlijk verschil.”

Bron: Steve Daemen

Dode hoek les in Zonhoven

Op 22 juni hield Rotary Club Zonhoven op basisschool ‘de Horizon’ een dode hoek actie.
Eerst werden de kids getrakteerd op een filmpje waarna er op een maquette enkele situaties werden nagebootst. Hierdoor konden de kinderen de materie wat verwerken en er vragen over stellen.
Daarna ging het buiten verder waar een vrachtwagen opgesteld stond (met dank aan groep JAM). Aan de hand van kegeltjes werd de dode hoek afgebakend. Doordat de kinderen plaats konden nemen in de vrachtwagen en hun klasgenootjes opgesteld stonden in de dode hoeken werden ze op deze manier geconfronteerd met wat een dode hoek juist is. En belangrijker, hoe moet ik mij als voetganger of fietser positioneren t.o.v. een vrachtwagen. 

Rotary Club Zonhoven wil op deze manier bijdragen aan de veiligheid van onze kinderen en zo een positieve bijdrage leveren aan onze gemeenschap.

Bron: Steve D.
Inhoud syndiceren