Watersnood

Beste Zonhovenaren (en mensen uit de omgeving die ons trouw steunen)
We hebben bij Rotary Club Zonhoven de afgelopen jaren vaak op jullie steun kunnen rekenen. Denk maar aan onze Kersttent, het carnavalsontbijt,....
Zelfs in dit moeilijke jaar heeft de eerste editie van onze picknick een mooie opbrengst gegenereerd.
Niemand van ons kan onbewogen blijven bij het leed dat velen is overkomen door de watersnood van vorige week.
We vonden het dan ook vanzelfsprekend dat Rotary Club Zonhoven, met de opbrengsten van onze fundraisingsactiviteiten, een bijdrage zou leveren. Daarom schenken wij namens iedereen die onze activiteiten heeft gesteund 5000 euro die gebruikt worden voor projecten ter plaatse.
Dank aan jullie allemaal!
Bron: Veerle

Bestuurswissel 2021

Afgelopen weekend sloten we bij Rotary Club Zonhoven ons werkjaar af en gaf uittredend voorzitter John de fakkel door aan intredend voorzitter Steve.
Bedankt John voor je niet aflatende inzet in het afgelopen, niet evidente rotaryjaar. Je hebt er ondanks de omstandigheden een fantastisch jaar van gemaakt waarin we heel wat hebben kunnen verwezelijken.
We wensen Steve en zijn team heel veel succes in het komende werkjaar. Heel de club staat achter hem om het nieuwe thema 'Serve to change lives' in daden om te zetten.

Bron: Veerle

Pamperboxen

In elk jong gezin gebeurt het wel eens dat de kindjes uit de luiers gegroeid zijn voor de voorraad op is.  Maar niet getreurd!  Vanaf nu hoeven deze pampers niet meer verloren te gaan.
Rotary Club Zonhoven, Het Huis van het Kind en de gemeente Zonhoven hebben immers de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat deze luiers terecht komen bij gezinnen die er nood aan hebben.
Iedereen die overschotten aan pampers heeft kan deze deponeren in de ‘pamperboxen’, die te vinden gaan zijn aan kleuterschool De Kleurdoos, het consultatiebureau van Wiegwijs (het vroegere Kind en Gezin) en bij St. Vincentius.  Een aantal boxen gaan ook heen en weer reizen tussen de verschillende kleuter- en lagere scholen in Zonhoven.  
Om hiermee pakketten samen te stellen werken we samen met de Werkmix.
Wij zijn er alvast van overtuigd dat deze samenwerking tot een succesformule zal leiden en dat we veel gezinnen die het moeilijker hebben hiermee kunnen helpen.  

Bron: Veerle
Inhoud syndiceren
Comments