Pamperboxen

In elk jong gezin gebeurt het wel eens dat de kindjes uit de luiers gegroeid zijn voor de voorraad op is.  Maar niet getreurd!  Vanaf nu hoeven deze pampers niet meer verloren te gaan.
Rotary Club Zonhoven, Het Huis van het Kind en de gemeente Zonhoven hebben immers de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat deze luiers terecht komen bij gezinnen die er nood aan hebben.
Iedereen die overschotten aan pampers heeft kan deze deponeren in de ‘pamperboxen’, die te vinden gaan zijn aan kleuterschool De Kleurdoos, het consultatiebureau van Wiegwijs (het vroegere Kind en Gezin) en bij St. Vincentius.  Een aantal boxen gaan ook heen en weer reizen tussen de verschillende kleuter- en lagere scholen in Zonhoven.  
Om hiermee pakketten samen te stellen werken we samen met de Werkmix.
Wij zijn er alvast van overtuigd dat deze samenwerking tot een succesformule zal leiden en dat we veel gezinnen die het moeilijker hebben hiermee kunnen helpen.  
Maar dit alles lukt niet zonder jullie hulp.  Dus hierbij willen we een warme oproep doen aan iedereen met jonge kinderen om de restjes aan luiers niet weg te gooien maar naar de pamperboxen te brengen.  Want zoals we bij Rotary zeggen: Alleen kunnen we zo weinig,  samen zoveel meer.  Alvast bedankt!

Bron: Veerle