ICT-ondersteuning voor de Buidtelberg

Eén van de motto’s van Rotary is: 'Samen kunnen we zoveel meer!'. Daarom sloegen Rotary Club Genk en Rotary Club Zonhoven de handen in elkaar om een District Grant te verwezenlijken.

Het goede doel van deze mooie samenwerking was De Buidtelberg in Houthalen. Dit is een school voor kleuters en lagere schoolkinderen met bijzondere noden, waardoor ze ondanks normale verstandelijke mogelijkheden vaak moeilijk functioneren in het gewoon onderwijs. De school zet zich in om de kinderen in een beschermde omgeving te laten spelen, zich te ontwikkelen en te leren.

Onder meer door werken met computers en met digitale borden wordt de leerstof boeiend en interactief aangebracht, zodat de kansen op terugkeer naar het gewoon onderwijs zo groot mogelijk zijn. Maar daar wringt het schoentje, want door de kleine klasgroepjes zijn er verhoudingsgewijs meer middelen nodig. Dit maakt dat het voor hen heel moeilijk is om op gepaste tijden de noodzakelijke vervangingen kunnen te doen.

Door de samenwerking van beide Rotaryclubs konden 2 nieuwe LED-beamers en 16 nieuwe pc’s worden gekocht, alles samen met een waarde van 7500 euro. Een aantal geëngageerde leden van beide Rotaryclubs hebben de toestellen zelf mee helpen installeren en konden zo zelf getuige zijn van het belang van dit project.

Bron: Jos