Een bedankje van Buidtelberg

Altijd leuk om een bedankje te krijgen ....

Geachte heer Breemans,
Ik ben voorzitter van de vzw Buidtelberg. Uw e-mailadres is me bezorgd door de directeur van onze school. Dit geeft me de gelegenheid om de uitdrukkelijke dank van ons bestuur via u over te maken aan de betrokken Rotaryclubs van Genk en Zonhoven, die een ernstige en zeer gewaardeerde inspanning gedaan hebben om 16 nieuwe pc’s en 2 beamers aan te kopen voor onze school Buidtelberg in Houthalen. Bovendien hebben ze nog een stevig handje toegestoken bij het ter plaatse installeren van de toestellen. 

We willen in het bijzonder onze dank uitspreken omdat de beide Rotary’s, bij hun engagement om onze school deze up-to-date toestellen te schenken, zich terdege realiseren dat de gewone reguliere subsidies vaak niet volstaan om alle leerlingengroepen de kans te geven om van het gebruik van dergelijk materiaal te genieten.
Deze schenking draagt dus zeker sterk bij tot het didactisch comfort op school, zodat de leerlingen in hun dagelijks leren (én de leerkrachten in hun onderwijstaak) er stelselmatig hun voordeel kunnen mee doen.
Het artikel (met foto) in de krant “Het Belang van Limburg” van vorige vrijdag vonden we ook erg mooi en informatief heel to the point. Het draagt op die manier ook bij tot de PR van onze school.

Met nogmaals onze hartelijke dank,

Voorzitter vzw Buidtelberg 

 

Bron: Jos