AED toestel voor 4 diensten in Zonhoven

Rotary Club Zonhoven steunt 4 diensten in Zonhoven
Dienst Ambulante Begeleiding, Limburgse Stichting Autisme, Dienst Persoonlijk Assistentie en De Werkmix ontvingen een AED toestel via sponsoring van Rotary Club Zonhoven.
De vier diensten situeren zich op de Donkweg te Zonhoven.
Zij werken voor en met personen met een handicap.
De leden van de Rotary en een aantal personeelsleden volgden samen een opleiding in reanimatie en gebruik van het splinternieuwe AED toestel.
Diane Luyts van de Dienst Ambulante Begeleiding dankt met de woorden: “We hopen het toestel nooit te moeten gebruiken. Maar indien het nodig is, dan maakt deze steun een wezenlijk verschil.”

Bron: Steve Daemen