Pamperboxen

In elk jong gezin gebeurt het wel eens dat de kindjes uit de luiers gegroeid zijn voor de voorraad op is.  Maar niet getreurd!  Vanaf nu hoeven deze pampers niet meer verloren te gaan.
Rotary Club Zonhoven, Het Huis van het Kind en de gemeente Zonhoven hebben immers de handen in elkaar geslagen om ervoor te zorgen dat deze luiers terecht komen bij gezinnen die er nood aan hebben.
Iedereen die overschotten aan pampers heeft kan deze deponeren in de ‘pamperboxen’, die te vinden gaan zijn aan kleuterschool De Kleurdoos, het consultatiebureau van Wiegwijs (het vroegere Kind en Gezin) en bij St. Vincentius.  Een aantal boxen gaan ook heen en weer reizen tussen de verschillende kleuter- en lagere scholen in Zonhoven.  
Om hiermee pakketten samen te stellen werken we samen met de Werkmix.
Wij zijn er alvast van overtuigd dat deze samenwerking tot een succesformule zal leiden en dat we veel gezinnen die het moeilijker hebben hiermee kunnen helpen.  

Bron: Veerle

Een bedankje van Buidtelberg

Altijd leuk om een bedankje te krijgen ....

Geachte heer Breemans,
Ik ben voorzitter van de vzw Buidtelberg. Uw e-mailadres is me bezorgd door de directeur van onze school. Dit geeft me de gelegenheid om de uitdrukkelijke dank van ons bestuur via u over te maken aan de betrokken Rotaryclubs van Genk en Zonhoven, die een ernstige en zeer gewaardeerde inspanning gedaan hebben om 16 nieuwe pc’s en 2 beamers aan te kopen voor onze school Buidtelberg in Houthalen. Bovendien hebben ze nog een stevig handje toegestoken bij het ter plaatse installeren van de toestellen. 

Bron: Jos

ICT-ondersteuning voor de Buidtelberg

Eén van de motto’s van Rotary is: 'Samen kunnen we zoveel meer!'. Daarom sloegen Rotary Club Genk en Rotary Club Zonhoven de handen in elkaar om een District Grant te verwezenlijken.

Het goede doel van deze mooie samenwerking was De Buidtelberg in Houthalen. Dit is een school voor kleuters en lagere schoolkinderen met bijzondere noden, waardoor ze ondanks normale verstandelijke mogelijkheden vaak moeilijk functioneren in het gewoon onderwijs. De school zet zich in om de kinderen in een beschermde omgeving te laten spelen, zich te ontwikkelen en te leren.

Onder meer door werken met computers en met digitale borden wordt de leerstof boeiend en interactief aangebracht, zodat de kansen op terugkeer naar het gewoon onderwijs zo groot mogelijk zijn. Maar daar wringt het schoentje, want door de kleine klasgroepjes zijn er verhoudingsgewijs meer middelen nodig. Dit maakt dat het voor hen heel moeilijk is om op gepaste tijden de noodzakelijke vervangingen kunnen te doen.

Bron: Jos
Inhoud syndiceren
Comments